Thông báo điều chỉnh thông tin tuyển sinh liên kết quốc tế tại Thông báo tuyển sinh đại học năm 2022

Thời gian đăng: 22/04/22 10:46:57

Kèm theo Thông báo số 1161/TB-ĐHKT ngày 21 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Căn cứ Thông báo số 1080/TB-ĐHKT ngày 13/04/2022 của Trường Đại học Kinh tế về việc tuyển sinh đại học năm 2022;

Trường Đại học Kinh tế thông báo điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo tuyển sinh đại học năm 2022 như sau:


1. Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét phương thức xét tuyển chứng chỉ A-Level:

- Phụ lục 4.4 của Thông báo số 1080/TB-ĐHKT ngày 13/04/2022: 

  Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 12/04/2022 - 16/06/2022.

- Điều chỉnh: 

  Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 14/04/2022 đến ngày 16/06/2022.

2. Thông tin tuyển sinh liên kết quốc tế:

- Phần Ghi chú tại mục 2 (Ngành Quản trị kinh doanh (do Đại học St.Francis,  Hoa Kỳ cấp bằng) thuộc phần II (Tuyển sinh liên kết quốc tế) của Thông báo số 1080/TB-ĐHKT ngày 13/04/2022: Điểm trung bình các môn thi đạt tối thiểu 5.0

- Điều chỉnh: Điểm từng môn thi đạt tối thiểu 5.0 

Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo./.

>> Xem Thông báo tại đây.