Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh - Đại học TROY (Hoa Kỳ)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 100 chỉ tiêu BSBA TROY Khóa 22

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo XÉT TUYỂN TRỰC TIẾP 100 chỉ tiêu từ Kết quả thi THPT năm 2023 của 1 trong 4 tổ hợp A01, D01, D07, D08 đạt 20/30 điểm với kết quả môn thi Tiếng Anh đạt 6.5/10 trở lên và các phương thức khác vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính quy do đối tác nước ngoài cấp bằng với Đại học Troy (Hoa Kỳ), Khóa 22 (2023-2027). 

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết Đại học Troy, Hoa Kỳ – Khóa 22

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo xét tuyển cho tất cả các phương thức tuyển sinh vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính quy liên kết với Đại học Troy, Hoa Kỳ, Khóa 22, Niên khóa 2023 - 2027.

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BBA TROY Khóa 21

Từ ngày 15/03/2022, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu đạt IELTS 5.5 trở lên vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính quy liên kết với Đại học Troy (Hoa Kỳ), Khóa 21 (2022-2026). 

Xem tiếp

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết UEB – TROY niên khoá 2022 - 2026

Chương trình BSBA-TROY được kiểm định bởi Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), là Tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo về kinh doanh lâu đời và nổi tiếng nhất ở Mỹ với uy tín và chất lượng được áp dụng cho không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới. 

Xem tiếp

CÂU CHUYỆN "BỎ TRỨNG CHUNG MỘT GIỎ"

Xem tiếp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC TROY, HOA KỲ


Xem tiếp

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TUYỂN SINH CỬ NHÂN CHÍNH QUY LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM 2021 CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH – BBA TROY KHÓA 20

Hướng dẫn qui trình tuyển sinh cử nhân chính qui liên kết quốc tế năm 2021 chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh – BBA Troy khóa 20

Xem tiếp

Lợi ích kép khi sở hữu bằng đại học Mỹ giá trị toàn cầu cùng BSBA Troy - UEB

Lợi ích kép khi sở hữu bằng đại học Mỹ giá trị toàn cầu cùng BSBA Troy - UEB

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế - Đại hoc Quốc Gia Hà Nội thông báo TUYỂN THẲNG 90 chỉ tiêu đạt IELTS 5.5 trở lên vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính quy liên kết với Đại học Troy (Hoa Kỳ), Khóa 20 (2021-2025).

Xem tiếp

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh (QHE80) Troy Khóa 20 niên khóa 2021-2025

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh (QHE80), Hệ chính quy, Liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Đại học Troy, Hoa Kỳ Khóa 20, niên khóa 2021 – 2025

Xem tiếp