Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Đại học St.Francis (Hoa Kỳ)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 100 chỉ tiêu BBA - USF Khóa 3

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo XÉT TUYỂN TRỰC TIẾP 100 chỉ tiêu từ Kết quả thi THPT năm 2023 của 1 trong 4 tổ hợp A01, D01, D07, D08 đạt 20/30 điểm với kết quả môn thi Tiếng Anh đạt 6.5/10 trở lên và các Phương thức khác vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính quy do đối tác nước ngoài cấp bằng với Đại học St. Francis (Hoa Kỳ), Khóa 3 (2023-2027)

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết Đại học St.Francis, Hoa Kỳ – Khóa 3

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo xét tuyển cho tất cả các phương thức tuyển sinh vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính quy liên kết với Đại học St.Francis, Hoa Kỳ, Khóa 3, Niên khóa 2023 - 2027.

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BBA - USF Khóa 2

Từ ngày 15/06/2022, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu đạt IELTS 5.5 trở lên vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính quy liên kết với Đại học St.Francis (Hoa Kỳ), Khóa 02 (2022-2026). 

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 120 chỉ tiêu BBA USF Khóa 2

Từ ngày 15/03/2022, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 120 chỉ tiêu đạt IELTS 5.5 trở lên vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính quy liên kết với Đại học St.Francis (Hoa Kỳ), Khóa 02 (2022-2026).

Xem tiếp

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết UEB – USF niên khoá 2022 - 2026

Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đẳng cấp quốc tế. 50% học phần trong chương trình do Đại học St. Francis đảm nhiệm. 

Xem tiếp

Xét tuyển trực tiếp 60 chỉ tiêu cử nhân Quản trị Kinh doanh hệ Đại học chính quy liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN với Đại học St.Francis, Hoa Kỳ(BBA USF)

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN TƯ VẤN TRỰC TUYẾN chương trình cử nhân QTKD liên kết Quốc tế

Xem tiếp

Thông báo tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh, Hệ chính quy Liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN và Đại học St. Francis, Hoa Kỳ Khóa 1, niên khóa 2021– 2025

Xem tiếp