Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2020

Thời gian đăng: 29/08/20 20:59:13

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học;

Căn cứ Hướng dẫn 1539/HD-ĐHQGHN ngày 26/5/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ đề án tuyển sinh đại học năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 1216/TB-ĐHKT ngày 29/5/2020 của Trường Đại học Kinh tế về việc thông báo tuyển sinh đại học năm 2020;

Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp ngày 28/8/2020 của Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế;

Trường Đại học Kinh tế thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm 2020 như sau:

1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển):

- Chương đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/TT-BGDĐT (mã xét tuyển QHE40, QHE41, QHE42, QHE43, QHE44, QHE45): 18.00 điểm

- Chương trình liên kết quốc tế (mã xét tuyển QHE80): 16.50 điểm

* Lưu ý: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bao gồm tổng điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển tính hệ số 1, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

2. Điểm xét tuyển tính theo thang điểm đã được công bố tại Đề án tuyển sinh đại học năm 2020 của Nhà trường, trong đó:

- Chương đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/TT-BGDĐT: Điểm môn Tiếng Anh đạt từ 4.0/10.0 trở lên và nhân hệ số 2.

Chương trình liên kết quốc tế (mã xét tuyển QHE80): Điểm môn Tiếng Anh đạt từ 6.5/10.0 trở lên và nhân hệ số 2.

Trân trọng thông báo./.
 
 
 ĐHKT được gọi là đại học xanh. Trường có trụ sở chính tại số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
 
Một giờ học của sinh viên ĐHKT
 
 Môi trường học tập và giao lưu quốc tế đem đến cho sinh viên ĐHKT nhiều kiến thức và trải nghiệm bổ ích
  
17 câu lạc bộ của trường sẽ luôn đồng hành và góp phần trang bị kỹ năng cho sinh viên
 
 
 
Cơ hội được học tập và trao đổi tín chỉ tại 33 trường đại học thuộc 14 quốc gia trên thế giới đang mở rộng với các sinh viên ĐHKT - ĐHQGHN
 
 
 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN mở rộng cửa chào đón các tân sinh viên QH-2020-E!

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN