Khóa học "Hiểu biết văn hóa và xã hội toàn cầu"

Thời gian đăng: 26/07/20 10:12:37

enlightenedCơ hội được trang bị các kỹ năng để trở thành công dân toàn cầu cùng khóa học "Hiểu biết văn hóa và xã hội toàn cầu":
Kỹ năng cần có trong thời đại toàn cầu hóa
Kỹ năng học tập, sống và thích ứng ở nước ngoài
Kỹ năng giải quyết khó khăn khi trao đổi văn hóa

Thời gian đào tạo: 7 buổi
Địa chỉ: P106, E4, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 

Bài viết khác: