Khóa học "Hiểu biết văn hóa và xã hội toàn cầu"

✈️Cơ hội được trang bị các kỹ năng để trở thành công dân toàn cầu cùng khóa học "Hiểu biết văn hóa và xã hội toàn cầu" :
✨Kỹ năng cần có trong thời đại toàn cầu hóa
✨Kỹ năng học tập, sống và thích ứng ở nước ngoài.
✨Kỹ năng giải quyết khó khăn khi trao đổi văn hóa.

Thời gian đào tạo : 7 buổi
Địa chỉ : P106, E4, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội
📧nguyenthuphuong@vnu.edu.vn / phuongnt4@gmail.com
☎️SĐT : 0936481589