Tuyển sinh

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 100 chỉ tiêu BSBA TROY Khóa 22

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo XÉT TUYỂN TRỰC TIẾP 100 chỉ tiêu từ Kết quả thi THPT năm 2023 của 1 trong 4 tổ hợp A01, D01, D07, D08 đạt 20/30 điểm với kết quả môn thi Tiếng Anh đạt 6.5/10 trở lên và các phương thức khác vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính quy do đối tác nước ngoài cấp bằng với Đại học Troy (Hoa Kỳ), Khóa 22 (2023-2027). 

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 100 chỉ tiêu BBA - USF Khóa 3

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo XÉT TUYỂN TRỰC TIẾP 100 chỉ tiêu từ Kết quả thi THPT năm 2023 của 1 trong 4 tổ hợp A01, D01, D07, D08 đạt 20/30 điểm với kết quả môn thi Tiếng Anh đạt 6.5/10 trở lên và các Phương thức khác vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính quy do đối tác nước ngoài cấp bằng với Đại học St. Francis (Hoa Kỳ), Khóa 3 (2023-2027)

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết Đại học St.Francis, Hoa Kỳ – Khóa 3

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo xét tuyển cho tất cả các phương thức tuyển sinh vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính quy liên kết với Đại học St.Francis, Hoa Kỳ, Khóa 3, Niên khóa 2023 - 2027.

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết Đại học Troy, Hoa Kỳ – Khóa 22

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo xét tuyển cho tất cả các phương thức tuyển sinh vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính quy liên kết với Đại học Troy, Hoa Kỳ, Khóa 22, Niên khóa 2023 - 2027.

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BBA - USF Khóa 2

Từ ngày 15/06/2022, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu đạt IELTS 5.5 trở lên vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính quy liên kết với Đại học St.Francis (Hoa Kỳ), Khóa 02 (2022-2026). 

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 80 chỉ tiêu BBA - TROY Khóa 21

Từ ngày 15/06/2022, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo XÉT TUYỂN TRỰC TIẾP 80 chỉ tiêu đạt IELTS 5.5 trở lên vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính quy liên kết với Đại học Troy (Hoa Kỳ), Khóa 21 (2022-2026).

Xem tiếp

Thông báo điều chỉnh thông tin tuyển sinh liên kết quốc tế tại Thông báo tuyển sinh đại học năm 2022

 

 

Xem tiếp

“Vào thẳng” Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN top 1 Việt Nam với Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế

Từ ngày 14/4 đến 16/6/2022, tấm vé ưu tiên này dành cho Học sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 6.5 trở lên và kết quả học tập trung bình 5 học kỳ bậc THPT (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của 02 môn trong tổ hợp xét tuyển (trong đó có môn Toán và một trong các môn Văn/Vật lý/Địa/Sử) từ 16.0 điểm trở lên và kết hợp phỏng vấn.

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BBA TROY Khóa 21

Từ ngày 15/03/2022, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu đạt IELTS 5.5 trở lên vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính quy liên kết với Đại học Troy (Hoa Kỳ), Khóa 21 (2022-2026). 

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 120 chỉ tiêu BBA USF Khóa 2

Từ ngày 15/03/2022, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 120 chỉ tiêu đạt IELTS 5.5 trở lên vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính quy liên kết với Đại học St.Francis (Hoa Kỳ), Khóa 02 (2022-2026).

Xem tiếp