Thạc sĩ Quản Lý Công - Đại học Uppsala (Thuỵ Điển)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Công Khóa 3, Niên khóa 2020 – 2022.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) liên kết với Đại học Uppsala, Thụy Điển thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý công (Master Program of Public Management - MPPM) Khóa 3, niên khóa 2020-2022. 

Xem tiếp

Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Công Uppsala (Thụy Điển) Khóa 2, Niên khóa 2018 – 2020

Tuyển sinh Chương trình Thạc Sĩ Quản Lý Công - MPPM Uppsala

Xem tiếp

Thông báo kết quả xét tuyển chương trình MPPM -VNU

Thông báo kết quả xét tuyển MPPM - VNU

Xem tiếp