Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh - Đại học TROY (Hoa Kỳ)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh Khóa thứ 19 chương trình Cử nhân QTKD Troy niên khóa 2020 - 2024

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh Khóa thứ 19 chương trình Cử nhân QTKD Troy niên khóa 2020 - 2024

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh khóa 19 chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh BBA Troy

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh khóa 19 chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh BBA Troy 

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển thẳng 90 chỉ tiêu Cử nhân Quản trị kinh doanh TROY năm 2019

Từ ngày 1/8/2019, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển thẳng 90 chỉ tiêu thông qua kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 đạt 18 điểm trở lên các Khối D01, A01, D07, D08 có điểm Tiếng Anh >6 điểm hoặc IELTS 5.5 trở lên vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết với Đại học Troy (Hoa Kỳ), Khóa 18 (2019-2023).

Xem tiếp

Thông báo tuyển sinh đợt 1 chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh BSBA Troy niên khóa 2019 - 2023

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng Tổ chức chương trình Xét tuyển trực tiếp Đợt I Cử nhân Quản Trị Kinh doanh - BBA Troy khóa 18, niên khóa 2019-2023

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp đợt II - năm 2018 chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Troy khóa 17 niên khóa 2018-2022

Xét tuyển chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Troy khóa 17 niên khóa 2018-2022 

Xem tiếp

Thông báo tuyển sinh chương trình BSBA TROY niên khóa 2017 - 2021

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN công bố phương án tuyển sinh chính thức cho chương trình Quản trị Kinh doanh BSBA Troy niên khóa 2017 - 2021

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả xét tuyển đợt I chương trình Cử nhân QTKD Troy - Khóa 17 - niên khóa 2018-2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả xét tuyển đợt I chương trình Cử nhân QTKD Troy - Khóa 17 - niên khóa 2018-2022

Xem tiếp