Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh - Đại học TROY (Hoa Kỳ)

CÂU CHUYỆN "BỎ TRỨNG CHUNG MỘT GIỎ"

Xem tiếp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC TROY, HOA KỲ


Xem tiếp

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TUYỂN SINH CỬ NHÂN CHÍNH QUY LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM 2021 CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH – BBA TROY KHÓA 20

Hướng dẫn qui trình tuyển sinh cử nhân chính qui liên kết quốc tế năm 2021 chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh – BBA Troy khóa 20

Xem tiếp

Lợi ích kép khi sở hữu bằng đại học Mỹ giá trị toàn cầu cùng BSBA Troy - UEB

Lợi ích kép khi sở hữu bằng đại học Mỹ giá trị toàn cầu cùng BSBA Troy - UEB

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế - Đại hoc Quốc Gia Hà Nội thông báo TUYỂN THẲNG 90 chỉ tiêu đạt IELTS 5.5 trở lên vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính quy liên kết với Đại học Troy (Hoa Kỳ), Khóa 20 (2021-2025).

Xem tiếp

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh (QHE80) Troy Khóa 20 niên khóa 2021-2025

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh (QHE80), Hệ chính quy, Liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Đại học Troy, Hoa Kỳ Khóa 20, niên khóa 2021 – 2025

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh Khóa thứ 19 chương trình Cử nhân QTKD Troy niên khóa 2020 - 2024

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh Khóa thứ 19 chương trình Cử nhân QTKD Troy niên khóa 2020 - 2024

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh khóa 19 chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh BBA Troy

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh khóa 19 chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh BBA Troy 

Xem tiếp

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển thẳng 90 chỉ tiêu Cử nhân Quản trị kinh doanh TROY năm 2019

Từ ngày 1/8/2019, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển thẳng 90 chỉ tiêu thông qua kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 đạt 18 điểm trở lên các Khối D01, A01, D07, D08 có điểm Tiếng Anh >6 điểm hoặc IELTS 5.5 trở lên vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết với Đại học Troy (Hoa Kỳ), Khóa 18 (2019-2023).

Xem tiếp

Thông báo tuyển sinh đợt 1 chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh BSBA Troy niên khóa 2019 - 2023

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng Tổ chức chương trình Xét tuyển trực tiếp Đợt I Cử nhân Quản Trị Kinh doanh - BBA Troy khóa 18, niên khóa 2019-2023

Xem tiếp