Thông báo Hội nghị hướng dẫn Quy trình, Quy định mới cho sinh viên hệ liên kết quốc tế năm học 2021 - 2022

Thời gian đăng: 11/05/22 00:00:00

Trường Đại học Kinh tế thông báo tổ chức Hội nghị hướng dẫn Quy trình, Quy định mới cho sinh viên hệ LKQT như sau:
  1. Thời gian: Cả ngày 15/5/2022
   - Sáng từ 8.30 - 11.30: Toàn thể sinh viên BSBA-TROY
              - Chiều từ 14.00 – 17.00: Toàn thể sinh viên BBA-USF
  1. Địa điểm:  Trực tuyến (Link sẽ được gửi trước khi Hội nghị diễn ra).
  2. Yêu cầu: Tất cả các sinh viên chuẩn bị thiết bị Laptop để thực hành trong quá trình tập huấn.
Trường hợp sinh viên không tham dự sẽ đánh giá điểm rèn luyện trong quá trình xét học bổng khuyến khích học tập. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ cán bộ Hoàng Phan Tuấn Minh (Phòng CT&CTSV), SĐT: 0777368725 để được giải đáp.
Chi tiết thông báo sinh viên xem tại đây.