Quy định quản lý và sử dụng quyển UEB Visa tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Thời gian đăng: 29/04/22 00:00:00

Quyển UEB Visa áp dụng cho sinh viên hệ đại học chính quy, sinh viên hệ đào tạo liên kết quốc tế (gọi chung là sinh viên) đang học tập tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

1. Mục đích: 

a) Quyển UEB Visa được phát hành nhằm mục đích ghi nhận, lưu lại minh chứng kết quả sinh viên tham gia các hoạt động, sự kiện (thuộc danh mục được ghi nhận) và các thành tích mà sinh viên đạt được trong suốt quá trình học tập tại Trường.

b) Nâng cao vai trò, ý thức và trách nhiệm của sinh viên trong việc chủ động tham gia các hoạt động, rèn luyện và phát triển bản thân, phấn đấu đạt thành tích học tập, nghiên cứu, đồng thời biết cách quản lý và sử dụng quyển UEB Visa. 

c) Quyển UEB Visa là một sản phẩm khác biệt, là minh chứng cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhận biết được kết quả tham gia các hoạt động của sinh viên trong quá trình học tập tại Trường. Sinh viên của Trường sẽ có thêm nhiều lợi thế hơn trong quá trình tham gia tuyển dụng, làm việc và các hoạt động khác. 

2. Ý nghĩa: 

a) Quyển UEB Visa là tài sản của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và chỉ cấp cho sinh viên của Nhà trường. 

b) Người sở hữu quyển UEB Visa là đại sứ khẳng định cam kết của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học chuẩn quốc tế.

>> Xem Quy định chi tiết tại đây.