ORIENTATION DAY: Hội thảo định hướng học tập cho Tân sinh viên BSBA Troy - K21

Thời gian đăng: 08/09/22 13:52:43

Thời gian (dự kiến): 13.30 – 17.00, Thứ 7, Ngày 10 tháng 9 năm 2022 
Địa điểm: Hội trường 801 – Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy (hoặc: Hội nghị trực tuyến – Zoom Meeting) 

Thành phần: 
- Tân sinh viên BSBA TROY Khóa 21 và phụ huynh quan tâm 
- Ban Giám hiệu UEB; 
- Đại diện các Khoa/Phòng UEB; 
- CITE; ĐPV Troy tại Việt Nam. 
Chương trình chi tiết xem TẠI ĐÂY