Tổ chức thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào chương trình Cử nhân BSBA TROY năm 2019

Sáng 26/08/2019 tại giảng đường Quốc tế, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế (CITE) đã tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên chương trình BSBA TROY
Đây là kỳ thi nhằm đánh giá trình độ ngoại ngữ của sinh viên chương trình liên kết quốc tế uy tín của trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Vì vậy, toàn bộ cán bộ coi thi cùng hơn 100 sinh viên đã tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy, quy định nhằm đảm bảo tính chính xác của kỳ thi.
08:30: sinh viên có mặt đầy đủ tại giảng đường Quốc tế để chuẩn bị thi
08:50: giám thị lần lượt gọi sinh viên vào đúng phòng thi. Đảm bảo sinh viên ngồi đúng vị trí theo số báo danh. Sau đó, giám thị 1 bóc niêm phong và phát đề thi cho sinh viên. Sau đó, giám thị 2 phát phiếu trả lời cho sinh viên
09:00: Sinh viên bước vào phần thi đầu tiên - IELTS Listening
09:10: Sinh viên hoàn thành xong phần thi nghe và chuyển sang phần thi đọc hiểu
10: 00:  Sinh viên kết thúc kỳ thi, giám thị 2 thu lại toàn bộ đề và phiếu trả lời câu hỏi
10:05: Sinh viên lần lượt lên ký nộp vào phiếu giao nộp bài thi

 
 Sinh viên tập trung làm phần nghe trong kỳ thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào
 
Nhiều sinh viên nhận định rằng: “Đề thi vừa sức và bám sát theo cấu trúc chuẩn của đề thi IELTS. Em hy vọng mình sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi này”