Tổ chức bồi dưỡng tiếng Anh cho cử nhân BSBA TROY K18 năm 2019

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế (CITE) - trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng thông báo về việc tổ chức bồi dưỡng tiếng Anh cho sinh viên chương trình BSBA TROY (niên khóa 2019 - 2023) năm 2019 cụ thể như sau:
I. Chương trình học
1. Lớp IELTS Elementary (Level 1)
Thời lượng: 90 buổi
Học phí: 28,000,000 đồng
Đối tượng: Sinh viên được xếp lớp Level 1

2. Lớp IELTS Pre - Intermediate (Level 2)
Thời lượng: 60 buổi
Học phí: 20,000,000 đồng
Đối tượng: Sinh viên được xếp lớp Level 2

3. Lớp IELTS Intensive (Level 3)
Thời lượng: 25 buổi
Học phí: 8,000,000 đồng
Đối tượng: Sinh viên được xếp lớp Level 3

Lịch khai giảng: Thứ sau, 06/09/2019
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!
Trân trọng thông báo