Thông báo kết quả xếp lớp tiếng Anh chương trình BSBA TROY K18 năm 2019

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế (CITE) - trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả thi tiếng Anh đầu vào chương trình BSBA TROY K18 (niên khóa 2019 - 2023) tổ chức vào 26/08/2019 như sau:
Sĩ số sinh viên lớp Level 1 (2.0 - 5.5+ IELTS): 39 sinh viên

Sĩ số sinh viên lớp Level 2 (3.4 - 5.5+ IELTS): 58 sinh viên
Sĩ số sinh viên lớp Level 3 (5.0 - 5.5+ IELTS): 18 sinh viên
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!
Lịch khai giảng: 06/09/2019
Địa điểm: Giảng đường Quốc tế - trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 106, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 02437549901 (ext 508, 549)