Gs.Ts. Lê Quân - Nguyên Giám đốc Trung tâm tâm Đào tạo & Giáo dục Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Trung tâm Đào tạo & Giáo dục Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội xin chúc mừng GS.TS Lê Quân - Nguyên Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Giáo dục Quốc tế (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội) đã được bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ông Lê Quân, sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê quán ở xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), là Đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 – 2021).
 
Ông Lê Quân được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2009, Giáo sư năm 2018. Ông từng đảm nhận các chức vụ: Trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực (Trường ĐH Thương mại), Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giáo dục quốc tế (Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội), Trưởng Ban Tổ chức cán bộ (ĐHQG Hà Nội); năm 2014 là Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Center for International Education & Training - University of Economics & Business – Vietnam National University, Hanoi would like express a heartfelt congratulation to Prof. Dr. Le Quan - Former Director of Center for International Education & Training (University of Economics & Business - Vietnam National University, Hanoi) who was elected as the Chairman of the People's Committee of Ca Mau Province for the term 2016-2021.
 
Mr. Le Quan, born in 1974 in Hanoi. His hometown is in Binh Hai commune, Binh Son district, Quang Ngai province. He is a member of the 14th Member of National Assembly of Vietnam  (term 2016-2021).
 
Mr. Le Quan was recognized as Associate Professor in 2009, Professor in 2018. He used to hold the following positions: Head of Human Resource Management Department (University of Commerce), Director of Centre for International Training and Education (University of Economics & Business, Vietnam National University, Hanoi), Head of Personnel Department (- Vietnam National University, Hanoi). In 2014, he was the Deputy Director of National University, Hanoi. In 2017 he was appointed by the Prime Minister to hold the position of Deputy Minister of Labor, Invalids and Social Affairs.