Danh sách sinh viên thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào Cử nhân BSBA TROY năm 2019

Theo quy định và yêu cầu của trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế (CITE) tổ chức kỳ thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên chương trình BSBA cụ thể như sau:
Thời gian: ngày 26/08/2019
Địa điểm: Giảng đường Quốc tế - trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Danh sách sinh viên và thời gian thi vui lòng xem chi tiết tại đây:
Phòng thi số 1
Phòng thi số 2
Phòng thì số 3
Phòng thi số 4
Phòng thi số 5