Thông báo hướng dẫn sinh viên khóa QH-2022-E đăng ký ở Ký túc xá Ngoại Ngữ và Ký túc xá Mỹ Đình năm học 2022 - 2023

Thời gian đăng: 20/09/22

Nhà trường thông báo tới sinh viên khóa QH-2022-E (bao gồm cả sinh viên hệ Liên kết quốc tế) về việc đăng ký ở Ký túc xá Ngoại Ngữ và Ký túc xá Mỹ Đình năm học 2022-2023.
Căn cứ công văn số 113/HTSV-HCTH ngày 29/08/2022 của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên về việc tiếp nhận HSSV nội trú năm học 2022-2023, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tới sinh viên khóa QH-2022-E (bao gồm cả sinh viên hệ Liên kết quốc tế) có nhu cầu đăng ký ở Ký túc xá Ngoại Ngữ và Ký túc xá Mỹ Đình, thông tin như sau:
I. Quy trình đăng ký ở KTX Mỹ Đình:
1. Quỹ chỗ ở KTX: 70 sinh viên đủ tiêu chuẩn.
2. Đối tượng:
Dành cho các sinh viên có nhu cầu, bố trí cho sinh viên đến khi hết chỗ ở.
3. Cách đăng ký:
- Nộp hồ sơ, xét duyệt, nộp tiền, xếp phòng, nhận phòng sẽ làm trực tiếp tại BQL KTX Mỹ Đình và Phòng quản lý nhà - Ban quản lý công trình nhà ở và công sở (tại khu KTX Mỹ Đình): Tổ dịch vụ và quản lý – Đơn nguyên 2, Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Người phụ trách: Bùi Văn Dân - điện thoại: 0348586139 - Cán bộ quản lý sinh viên BQL KTX Mỹ Đình: Phòng số 4 - Đơn nguyên 4, Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại khi cần hỗ trợ: 0243.2043999 máy lẻ 101 (giờ hành chính).
II. Quy trình đăng ký ở KTX Ngoại Ngữ: Đăng ký trực tuyến.
1. Quỹ chỗ ở KTX: 20 sinh viên đủ tiêu chuẩn.
2. Đối tượng:
- Sinh viên diện chính sách xã hội;
- Sinh viên là dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo;
- Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn;
- Sinh viên có kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh Đại học.
3. Cách đăng ký:
- Tổ chức đón tiếp theo phương thức trực tuyến toàn phần qua phần mềm quản lý KTX, tài khoản và mật khẩu truy cập vào hệ thống phần mềm để sinh viên làm thủ tục nội  trú do BQL cung cấp.
- Đăng ký, thông báo kết quả ở nội trú theo phương thức trực tuyến. Cổng đăng ký nội trú trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinh.vnu.edu.vn/ktx (tích hợp trên cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN).
- Sau khi sinh viên hoàn thành đăng ký nội trú trực tuyến, xét duyệt, nộp tiền qua TK  ngân hàng, sinh viên sẽ đến Văn phòng BQL KTX để nhận phòng ở.
Lưu ý: Sau khi sinh viên đăng ký KTX Ngoại Ngữ bằng hình thức trực tuyến  xong, hệ thổng sẽ tự động trả lời qua email để hướng dẫn các bước tiếp theo.
- Số điện thoại khi cần hỗ trợ: 0243.7549.550 (giờ hành chính).