Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chương trình BSBA Troy kỳ Hè năm 2023

Thời gian đăng: 29/12/23

Nhà trường thông báo danh sách 12 sinh viên chương trình BSBA Troy nhận học bổng khuyến khích học tập kỳ Hè năm 2023.

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Hè năm 2023 cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế, chương trình BSBA Troy (có danh sách kèm theo) với tổng số tiền là 42.000.000 đồng, cụ thể như sau:
 
- Học bổng Student Champion: 03 sinh viên;
 
- Học bổng Excellent Students: 08 sinh viên;
 
- Học bổng Student Leaders: 01 sinh viên.
 
Chi tiết Quyết định sinh viên xem tại đây.