Chính sách Học bổng mới – hấp dẫn, nhiều cơ hội cho sinh viên liên kết quốc tế

Thời gian đăng: 17/03/22 00:00:00


Nhằm mục đích khuyến khích Sinh viên Liên kết quốc tế thuộc 2 chương trình BBA USF và BSBA Troy phấn đấu học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện đạt kết quả tốt, Nhà trường đã xây dựng Quy chế học bổng mới với nhiều sản phẩm hấp dẫn, giá trị, và bắt đầu quá trình xét, trao học bổng theo quy chế này từ Kỳ Thu 2021.
Cùng tìm hiểu các sản phẩm học bổng và điều kiện để “rinh” về cho mình nhé:
I.     Học bổng Khuyến khích học tập:
1.    Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng KKHT:
-       Nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS hoặc TOEFL iBT) đúng hạn (trong vòng 1 năm kể từ khi nhận được Thư thông báo trúng tuyển của đối tác) và đạt yêu cầu của chương trình (IELTS đạt tối thiểu 5.5 hoặc TOEFL iBT 72 trở lên);
-       Có điểm trung bình kết quả học tập trong kỳ học GPA từ 3.6 và kết quả rèn luyện đều đạt từ loại tốt trở lên (Bảng điểm rèn luyện tại Phụ lục 1), trong đó không có học phần nào đạt điểm dưới B và không bị kỷ luật. Chấp hành tốt các quy định của Nhà nước và pháp luật, của Trường, của Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế (CITE) và của Chương trình.
-       Học bổng KKHT chỉ được cấp trong thời gian đào tạo chuẩn của chương trình học (Troy 10 kỳ, USF 8 kỳ), thời gian tạm dừng, kéo dài không được xét, cấp học bổng.
2.    Cách tính điểm và cách xét học bổng:
-       Quy đổi điểm GPA trung bình theo thang điểm 100.
-       Điểm rèn luyện (SV tự đánh giá theo mẫu gửi kèm, Nhà trường sẽ xét duyệt)
-       Điểm xét học bổng theo kỳ = 80% GPA quy đổi + 20% Điểm rèn luyện.
-       Sau khi nhận hồ sơ sinh viên đăng ký xét học bổng Nhà trường sẽ xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.
3.    Gồm 02 loại Học bổng KKHT sau:
-       Học bổng Student Champion: Đạt kết quả học tập đứng đầu kỳ học của mỗi Khoá trong số các bạn có GPA từ 3.6/4 và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.
-       Học bổng Excellent Students: Dành cho sinh viên hệ liên kết quốc tế trong TOP 5 trong kỳ học của mỗi Khoá (sinh viên BSBA-Troy và sinh viên BBA-USF) có GPA từ 3.6/4 và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

II.   Học bổng tài năng: Gồm 03 loại sau:
1.    Học bổng Nhà Khoa học trẻ - Young Researchers Scholarship: Dành cho sinh viên/nhóm sinh viên hệ liên kết quốc tế (sinh viên BSBA-Troy và sinh viên BBA-USF) tham gia Nghiên cứu Khoa học (NCKH) và được giải các cấp: CITE, Trường, ĐHQGHN; đạt giải NCKH tại các cuộc thi NCKH uy tín cấp quốc gia; có bài nghiên cứu đăng tại kỷ yếu hội thảo (có mã số ISBN); có bài nghiên cứu đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước; có bài nghiên cứu đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế.

2.    Học bổng Thủ lĩnh Sinh viên - Student Leaders Scholarship: Dành cho 01 sinh viên/01 nhóm sinh viên hệ liên kết quốc tế (sinh viên BSBA-Troy và sinh viên BBA-USF) có thành tích (có giải) cao nhất trong các cuộc thi học thuật trong nước từ cấp trường trở lên (như Business Challenge, SV Tài chính,…); có thành tích (có giải) cao nhất trong các cuộc thi văn hóa nghệ thuật, thể thao từ cấp ĐHQGHN trở lên (như các hội thi văn hóa, văn nghệ, thể thao…); có thành tích (có giải) cao nhất trong các cuộc thi học thuật nước ngoài có uy tín; có thành tích xuất sắc nhất trong việc phát triển hoạt động sinh viên.

3.    Học bổng Breakout Student: Dành cho 01 sinh viên hệ liên kết quốc tế (sinh viên BSBA-Troy và sinh viên BBA-USF) sau 1 năm học Tiếng Anh của chương trình do Nhà trường tổ chức và đạt kết quả IELTS cao nhất và IELTS phải từ 7.5 trở lên.

III. Hồ sơ học bổng:
1.    Đối với Học bổng KKHT:
-       Bảng điểm học tập có xác nhận của Nhà trường.
-       Bảng điểm rèn luyện tự đánh giá theo mẫu đính kèm (phụ lục 1).
-       Các giấy chứng nhận, giấy khen tham gia các hoạt động (nếu có).
2.  Đối với học bổng tài năng: Sinh viên nộp một trong các giấy tờ sau:
-       Học bổng Nhà Khoa học trẻ: Minh chứng về các thành tích về NCKH (bản photo).
-       Học bổng Thủ lĩnh Sinh viên: Minh chứng các giải thưởng cao nhất trong các cuộc thi học thuật, văn hóa trong nước và nước ngoài (bản photo).
-       Học bổng Breakout Student: Sinh viên năm nhất đạt chứng chỉ IELTS từ 7.5 trở lên (bản photo).
(Hồ sơ sinh viên nộp có túi hồ sơ ghi đầy đủ thông tin bên ngoài túi hồ sơ; Hồ sơ nộp không trả lại)