Thư ngỏ của PGS-TS Nguyễn Việt Khôi - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế (CITE)Thân gửi các học viên và sinh viên yêu quý, 


Kinh nghiệm quý báu nhất được rút ra sau 20 năm giảng dạy và nghiên cứu ở nước ngoài của tôi chính là: Mỗi quốc gia đều cần xây dựng cho riêng mình một thế hệ học viên năng động và quốc tế hóa để hướng tới tương lai thịnh vượng. Nước Mỹ đã có thế hệ đó từ 100 năm trước và con số này với Nhật Bản là 50 năm. Còn tại Việt Nam, chúng ta mới đang trên đường tạo dựng nền văn minh riêng với thế hệ trẻ tài năng ngày nay. 

Vì lý do này, chúng tôi - Trung Tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế (CITE - UEB - VNU) có mặt tại đây và mong muốn đóng góp một phần công sức để đạt được mục tiêu này. Sứ mệnh cao cả của CITE là tạo ra những công dân toàn cầu trong thế kỷ 21 - những người có đủ tài năng để thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước cũng như đưa Việt Nam tiến lên phía trước. 

Tham gia cùng chúng tôi, học viên sẽ được trang bị đầy đủ những kiến thức từ quốc tế và chuyên sâu nhất cũng kỹ năng lãnh đạo toàn diện trong xã hội năng động hiện nay và cam kết với dịch vụ hoàn hảo nhất. 

Việt Nam đã đánh dấu những bước tiến quan trọng trên con đường phát triển và trong tương lai gần, thế hệ học viên mới mà chúng tôi tạo ra sẽ là những hạt nhân trong công cuộc biến đất nước thành Con rồng vĩ đại nhất tại khu vực Đông Nam Á. 

Tuy nhiên, chúng tôi không thể tiếp tục những công việc trên một mình. Chúng tôi cần các bạn học viên, những công dân của tương lai chia sẻ khát vọng của mình. Hãy tham gia cùng chúng tôi, hãy trở thành những CITERs, nuôi dưỡng sự sang tạo, phát triển tiềm năng của bản thân và trở thành những lãnh đạo thành công, những nhà cải cách mới và những người tạo ra thay đổi cho đất nước. Cùng nhau chúng ta sẽ đưa Việt Nam hướng tới tầm cao mới của sự thịnh vượng. 

Cảm ơn vì tất cả và hy vọng sẽ được gặp lại tất cả các học viên tại CITE
Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế 

(Đã ký) 

PGS-TS Nguyễn Việt Khôi 


Dear our beloved students,
 
What can be drawn from my twenty years’ experience of teaching and studying abroad? That is: Every country needs a global and dynamic generation for its future prosperity. The United States has had such generation for about 100 years, and Japan has become a developed economy for 50 years. For Vietnam, we are on the way of building our own civilization with new young generations.

Therefore, we - Center of International for Training and Education (UEB-VNU), are here to make a great contribution to achieving that goal. Our strategic purpose is to creating young global citizens of the 21st century who have the potential to promote sustainable development and keep our society moving forward. Joining us, students will be well-equipped with international and professional knowledge, leadership skills in a dynamic environment and with perfect service.

Vietnam has surpassed many milestones in the development road, and in the near future, our emerging generation will take a central role in fulfilling the goal of becoming “the biggest Dragon” in South East Asia.

However, we cannot be alone in our doings. We need you, students of the new generation to share our vision. Let’s join us, be CITERS to nurture your creativity, strengthen your capacity and become successful leaders, innovators and change-makers. Together we can lead Vietnam to new heights of prosperity.

Thank you so much for your concerns, and hope to see you around CITE’s campus.
Director of Center for International Training and Education
 
       (Signed)
 
              Assoc. Professor Nguyen Viet Khoi