Thông báo kết quả xét tuyển chương trình MPPM -VNU

Chương trình liên kết với Đại học Uppsala (Thụy Điển) đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công đã được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt và giao nhiệm vụ đào tạo theo quyêt định số 796/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/03/2017 của ĐHQGHN.
Nội dung đào tạo của Chương trình cung cấp cho học viên những kiến thức mới nhất về quản lý công trên thế giới cũng như tại Việt Nam; trang bị các kỹ năng lãnh đạo và quản lý giúp học viên có thể trở thành những nhà quản lý giỏi trong khu vực công và cung cấp dịch vụ công.
Với những môn học "thương hiệu" của chương trình đến từ các giảng viên Thụy Điển cũng như khung chương trình dày dặn, chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm mặc dù thời gian triển khai tuyển sinh rất ngắn.  Các ứng viên đã nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ theo đúng yêu cầu và trải qua phần xét tuyển đầu vào trong tháng 9.2017.


 
Các ứng viên sẽ có Quyết định trúng tuyển khi có phê duyệt điểm trúng tuyển của Đại học Quốc gia Hà Nội.  
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Hà Nội ngày 19.10.2017
File Dowload