TẬP HUẤN SỬ DỤNG WEBSITE CHO CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN TT ĐT&GD QT

Đào tạo nội bộ có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng văn hóa đơn vị, định hướng phát triển lâu dài, giữ chân nhân tài. Muốn tổ chức hoạt động hiệu quả thì cần bắt buộc xây dựng chương trình đào tạo nội bộ. Mục đích chính là triệt để toàn bộ các triết lý, thông điệp đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn cho mỗi cán bộ nhân viên trong tổ chức.
Hưởng ứng tinh thần TRUYỀN THÔNG mạnh mẽ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế phối hợp với Trung tâm HTTTKT&QL đã tổ chức buổi tập huấn đào tạo hướng dẫn sử dụng Website, cách thức đăng bài và quản trị cơ bản website cho toàn thể cán bộ CITE để giúp mỗi cá nhân, mỗi bộ phận trong Trung tâm đều có thể gửi thông điệp, truyền thông không chỉ với bên ngoài mà truyền thông chính trong nội bộ đơn vị mình.

Buổi tập huấn diễn ra trong không khí vui tươi nhưng rất nghiêm túc với sự tham gia đầy đủ từ lãnh đạo đến các cán bộ, chuyên viên của Trung tâm.