Quyết định bổ nhiệm Trường phòng Đào tạo - trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Ngày 12/7/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1988/QĐ-ĐHKT về việc điều động và bổ nhiệm Trưởng phòng Đào tạo của Trường.

Theo đó, PGS.TS Lê Trung Thành thôi giữ chức Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển.
Ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo. Đồng thời tiếp tục kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế và Giám đốc chương trình thạc sĩ chất lượng cao ngành Quản trị các tổ chức tài chính đến khi có quyết định mới.
PGS. TS Lê Trung Thành - Trưởng phòng Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế (CITE)
trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Xem cụ thể hoặc download quyết định tại đây
Trân trọng thông báo!