Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo tại Mỹ - Kiểm định MBA Benedictine

Tại Mỹ, hiện nay có 3 loại kiểm định dành cho mảng giáo dục, bao gồm: Kiểm định Vùng (Regional Accreditation), kiểm định Quốc gia (National Accreditation) và kiểm định Chuyên ngành (Specialized Accreditation). Ngoại trừ kiểm định Chuyên ngành chỉ tập trung vào một số chương trình chuyên biệt, 2 loại còn lại được xem là phổ biến nhất. Loại kiểm định của trường sẽ phản ánh các đặc điểm về xu hướng đào tạo, giá trị được công nhận cũng như chất lượng của tấm bằng do trường cấp.
 
Để xác định một trường thuộc loại kiểm định nào có thể nhìn vào tổ chức kiểm định trường đó để biết. Mỹ hiện có 6 tổ chức kiểm định Vùng và một số tổ chức kiểm định Quốc gia được công nhận. Đây đều là các tổ chức tư nhân độc lập, được BGD Hoa Kỳ (USDE) và Hội đồng kiểm định giáo dục ĐH (CHEA) công nhận.
 
Kiểm định Vùng (Regional Accreditaion)
Đây là hình thức được xây dựng theo hướng học thuật và phi lợi nhuận và được kiểm định rất nghiêm ngặt, được BGD Hoa Kỳ đánh giá cao. Hiện có 6 cơn quan kiểm định Vùng trên toàn nước Mỹ.
 • Ủy ban kiểm định CĐ và ĐH vùng Tây Bắc (NWCCU)
 • Hiệp hội phía Nam các Trường CĐ và trường học (SACS)
 • Hiệp hội phía Tây các Trường ĐH và CĐ (WASC)
 • Ủy ban Giáo dục Đại học Hiệp hội các trường học và cao đẳng vùng New England (NEASC)
 • Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục ĐH các bang miền Trung (MSCHE)
 • Cơ quan Kiểm định Chất lượng Giáo dục ĐH (HLC)
Kiểm định Quốc Gia (National Accreditation)
Cơ quan kiểm định quốc gia không áp dụng theo phân vùng địa lý mà được dùng để đánh giá một số loại hình trường CĐ và ĐH nhất định. Cơ quan này được BGD Hoa Kỳ công nhận:
 • Ủy ban công nhận  trường nghề và các trường CĐ (ACCSC)
 • Hội đồng Công nhận Giáo dục Đào tạo Thường xuyên (ACCET)
 • Hội đồng Công nhận độc lập Trường CĐ độc lập (ACICS)
 • Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp (COE)
 • Hiệp hội Công nhận các chương trình Giáo dục từ xa (DEAC)
Kiểm định Chuyên ngành (Specialized Accreditation)
Ngoài kiểm định Vùng và, kiểm định Quốc gia, bạn có thể theo dõi việc đánh giá chất lượng và độ tin cậy theo từng chuyên ngành cả trường CĐ hoặc ĐH, có rất nhiều mức đánh giá và công nhận chuyên ngành. Hầu hết các trường đều lựa chọn các tổ chức ngoài khu vực và được đánh giá tổ chức uy tín.
Kiểm định Chuyên ngành có thể quan trọng nếu bạn đang theo đuổi một chương trình học mà bạn dự tính sẽ tiếp tục học đến sau đại học hoặc lựa chọn một nghề. BGD Hoa Kỳ quản lý khoảng 40 cơ quan kiểm định chuyên ngành, trong khi Hội đồng kiểm định các trường ĐH CHEA quản lý 60 cơ quan.
 
Xếp hạng và Kiểm định của Đại học Benedictine, Mỹ
 
 
Tại Mỹ, hiện nay có 3 loại kiểm định dành cho mảng giáo dục, bao gồm: Kiểm định Vùng (Regional Accreditation), kiểm định Quốc gia (National Accreditation) và kiểm định Chuyên ngành (Specialized Accreditation). Ngoại trừ kiểm định Chuyên ngành chỉ tập trung vào một số chương trình chuyên biệt, 2 loại còn lại được xem là phổ biến nhất. Loại kiểm định của trường sẽ phản ánh các đặc điểm về xu hướng đào tạo, giá trị được công nhận cũng như chất lượng của tấm bằng do trường cấp.
 
Để xác định một trường thuộc loại kiểm định nào có thể nhìn vào tổ chức kiểm định trường đó để biết. Mỹ hiện có 6 tổ chức kiểm định Vùng và một số tổ chức kiểm định Quốc gia được công nhận. Đây đều là các tổ chức tư nhân độc lập, được BGD Hoa Kỳ (USDE) và Hội đồng kiểm định giáo dục ĐH (CHEA) công nhận.
 
Kiểm định Vùng (Regional Accreditaion)
Đây là hình thức được xây dựng theo hướng học thuật và phi lợi nhuận và được kiểm định rất nghiêm ngặt, được BGD Hoa Kỳ đánh giá cao. Hiện có 6 cơn quan kiểm định Vùng trên toàn nước Mỹ.
 • Ủy ban kiểm định CĐ và ĐH vùng Tây Bắc (NWCCU)
 • Hiệp hội phía Nam các Trường CĐ và trường học (SACS)
 • Hiệp hội phía Tây các Trường ĐH và CĐ (WASC)
 • Ủy ban Giáo dục Đại học Hiệp hội các trường học và cao đẳng vùng New England (NEASC)
 • Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục ĐH các bang miền Trung (MSCHE)
 • Cơ quan Kiểm định Chất lượng Giáo dục ĐH (HLC)
Kiểm định Quốc Gia (National Accreditation)
Cơ quan kiểm định quốc gia không áp dụng theo phân vùng địa lý mà được dùng để đánh giá một số loại hình trường CĐ và ĐH nhất định. Cơ quan này được BGD Hoa Kỳ công nhận:
 • Ủy ban công nhận  trường nghề và các trường CĐ (ACCSC)
 • Hội đồng Công nhận Giáo dục Đào tạo Thường xuyên (ACCET)
 • Hội đồng Công nhận độc lập Trường CĐ độc lập (ACICS)
 • Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp (COE)
 • Hiệp hội Công nhận các chương trình Giáo dục từ xa (DEAC)
Kiểm định Chuyên ngành (Specialized Accreditation)
Ngoài kiểm định Vùng và, kiểm định Quốc gia, bạn có thể theo dõi việc đánh giá chất lượng và độ tin cậy theo từng chuyên ngành cả trường CĐ hoặc ĐH, có rất nhiều mức đánh giá và công nhận chuyên ngành. Hầu hết các trường đều lựa chọn các tổ chức ngoài khu vực và được đánh giá tổ chức uy tín.
Kiểm định Chuyên ngành có thể quan trọng nếu bạn đang theo đuổi một chương trình học mà bạn dự tính sẽ tiếp tục học đến sau đại học hoặc lựa chọn một nghề. BGD Hoa Kỳ quản lý khoảng 40 cơ quan kiểm định chuyên ngành, trong khi Hội đồng kiểm định các trường ĐH CHEA quản lý 60 cơ quan.
 
Xếp hạng và Kiểm định của Đại học Benedictine, Mỹ
 • Đại học Benedictine được xếp hạng thứ 2 tại bang Illinois về chất lượng các chương trình đào tạo, đặc biệt là đào tạo thạc sĩ. Các chương trình đào tạo của trường (đặc biệt là Thạc sĩ QTKD - MBA) được hiệp hội Các trường Đại học miền Bắc và Trung Mỹ (The Higher Learning Commision of the North Central Association of Colleges andSchools - HLC) kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo.
 • Tạp chí Forbes xếp hạng ĐH Benedictine thuộc danh sách "Những trường ĐH tốt nhất nước Mỹ" trong 7 năm liên tiếp.
 • ĐH Benedictine luôn được U.S News & Report xếp hạng trong danh sách những trường ĐH và CĐ tốt nhất nước Mỹ
 • The Wall Street Journal/Time Higher Education 2018 U.S College Rangkings xếp hạng ĐH Benedictine nằm trong những trường ĐH và CĐ tốt nhất dựa trên các tiêu chí về nguồn tài liệu giảng dạy, sinh viên và môi trường học tập.
 • Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của ĐH Benedictine được Báo Crain's Chicago Business xếp hạng thứ 5 trong Top các chương trình đào tạo tốt nhất tại Chicago.
 • Chương trình MBA online của ĐH Benedictine cũng được các tổ chức Graduateprograms.com và GoGrad.org đánh giá là chương trình đào tạo uy tín của năm 2015.
 • Graduateprograms.com xếp hạng chương trình MBA online nằm trong top 8 và chương trình public Heath online nằm trong top 5 những chương trình tốt nhất quốc gia năm 2017
Đoàn học viên Việt Nam sang tham dự lễ nhận bằng tại Đại học Benedictine (Chicago, Mỹ)
 
Sau gần 10 năm hợp tác đào tạo giữa Trường ĐH Benedictine, Mỹ với Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, số lượng học viên đã và đang theo học chương trình thạc sĩ QTKD (MBA) Benedictine hiện nay đã lên tới gần 600 học viên. Các lớp đang theo học hiện tại bao gồm MBA Ben 15, MBA Ben 16 và MBA Ben 17. 
 
Năm 2018, chương trình sẽ tiếp tục tuyển sinh 2 lớp MBA Ben 18 và MBA Ben 19, cùng với đó là những hoạt động kỷ niệm 10 năm hợp tác thành công giữa 2 trường.
 
Chương trình MBA Benedictine được thiết kế gồm 2 chuyên ngành sâu là Quản trị Tài chính và Quản trị Nhân sự. Đây là điểm nổi bật của chương trình giúp người học định hướng học theo hướng chuyên sâu nhất, đồng thời đáp ứng đúng nhu cầu kiến thức cho học viên thuộc nhiều lĩnh vực công tác.
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------
Thông tin chi tiết về chương trình, xin mời tham khảo thêm tại:
Website: http://cite.ueb.edu.vn/thac-si-quan-tri-kinh-doanh-mba
Facebook: https://www.facebook.com/CITE.UEB/
Email: master_ueb@vnu.edu.vn
Hotline: 0919 004 766