Khoá học Tiếng Anh Thực Hành (Practical English I)

Khoá học Tiếng Anh thực hành (PE I) nhằm phát triển 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc & Viết.
Khoá học này nhằm củng cố các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và mở rộng vốn từ vựng, ngữ pháp phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng. Giúp học viên tự tin và nâng cao khả năng nghe, nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thường ngày.


Thông tin chi tiết liên hệ:
Địa chỉ: P106, E4, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Email:
nguyenthuphuong@vnu.edu.vn / phuongnt4@gmail.com
SĐT: 0936481589