Khóa đào tạo giám đốc doanh nghiệp do Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức.

🌈Cơ hội cho những nhà quản lý /nhân viên các doanh nghiệp cơ quan tổ chức xây dựng những tố chất, kỹ năng lãnh đạo công ty.
🎯Khóa đào tạo giám đốc doanh nghiệp do Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng quan trong của một nhà lãnh đạo.
✨Hãy tham gia khóa học để nâng cao kỹ năng điều hành công ty, quản trị nhân sự, quản lý công việc một cách hiệu quả.

Địa chỉ: P106, E4, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội
📧nguyenthuphuong@vnu.edu.vn / phuongnt4@gmail.com
☎️SĐT : 0936481589