Khóa Pre IELTS, Pre Foundation, Foundation, Intermadiate, Upper Intermadiate.

Bạn mong muốn thi IELTS với số điểm cao đừng bỏ qua khóa học luyện thi IELTS cung cấp kiến thức và kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao nhằm cải thiện khả năng tiếng Anh phục vụ cho kỳ thi IELTS.

Với lộ trình học khoa học từ mất gốc đến nâng cao bao gồm các khóa Pre IELTS, Pre Foundation, Foundation, Intermadiate, Upper Intermadiate.🚶‍♀️

Hãy đăng ký ngay để bước vào con đường chinh phục Tiếng Anh!!!
Địa chỉ: P106, E4, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội