ĐHKT TRIỂN KHAI MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

🔥🔥🔥ĐHKT TRIỂN KHAI MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19📣📣📣
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo triển khai một số nội dung phòng chống dịch Covid-19 như sau:
1. Đối với các đơn vị trực thuộc:
1.1 Yêu cầu cán bộ đã từng đến từ/đi qua/lưu trú tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian từ 01/07/2020 đến nay kê khai thông tin đầy đủ, trung thực theo Mẫu 01 và gửi lại cho phòng CT&CTSV trước 9h00 ngày 30/07/2020.
1.2 Yêu cầu người học đã từng đến từ/đi qua/lưu trú tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian từ 01/07/2020 đến nay kê khai trung thực và đầy đủ thông tin phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp Covid-19 tại địa chỉ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH5Nv-gvc3x5W-yqgFhZ1F5ZeBO-OsceqEt3f2NhYntulZ1g/viewform . Yêu cầu người học hoàn thành việc kê khai thông tin trước 9h00 thứ 5 ngày 30/07/2020. Đề nghị các Khoa/Viện/Trung tâm triển khai thông báo này tới người học.
1.3 Các đơn vị tổng hợp và báo cáo tình hình phòng chống dịch và gửi về cho phòng CT&CTSV trước 9h00 thứ 6 hàng tuần. Nếu có trường hợp nghi ngờ lây nhiễm Covid-19 đặc biệt thì báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo phòng thông qua phòng CT&CTSV.
2. Đối với Phòng Hành chính Tổng hợp: Tăng cường vệ sinh văn phòng làm việc và các giảng đường. Yêu cầu cán bộ và khách đến làm việc tại Trường phải đeo khẩu trang và rửa tay khử khuẩn.
3. Đối với Phòng Chính trị và công tác sinh viên: Đầu mối tổng hợp, rà soát tình hình phòng chống dịch Covid-19trong toàn trường và kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo.
Các đơn vị gửi báo cáo về cho phòng CT&CTSV tại phòng 502 – Nhà E4, email cvvactsv@vnu.edu.vn (cán bộ phụ trách Dương Đức Hoàn – Số máy lẻ: 269, email hoandd@vnu.edu.vn).