DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ

 
 PGS. TS. Nguyễn Việt Khôi nhận nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế từ tháng 12 năm 2019. Trước đó, thầy giữ vai trò là Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội.
 ­PGS. TS. Nguyễn Việt Khôi nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Quốc gia từ năm 2000. Thầy nghiên cứu chuyên sâu về chuỗi giá trị toàn cầu, chuỗi cung ứng toàn cầu và chiến lược của các công ty đa quốc gia. Thầy có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu quốc tế tại nhiều trường đại học như Đại học Columbia (Hoa Kỳ), Đại học Wisconsin (Hoa Kỳ), Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ), Đại học Hitotsubashi (Nhật bản). Thầy cũng được nhận nhiều tài trợ nghiên cứu uy tín quốc tế như Fulbright (Hoa Kỳ), ALFP (Nhật Bản), AEYLS (ASEM), hay của Việt Nam như MOET.
 PGS. TS. Nguyễn Việt Khôi là chủ biên và đồng tác giả của nhiều cuốn sách như: “Introduction to Econometrics” (VNU Publishing House 2016); “Global Value Chains of Transnational Corporations: A practical Approach from China’s situation” (VNU Publishing House 2013); “International Economics” (VNU Publishing House, 2010); “Transnational corporations: theories and practices” (VNU Publishing House, 2007),…
PGS. TS. Nguyễn Việt Khôi được mời làm diễn giả chính cho các Hội thảo quốc tế lớn của APEC, UN, EU, ASEAN,…
 Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Lan
Trưởng phòng Đào tạo Quốc tế;
Tel: 024 3754 7506 (539);
Email: phuonglan.mppm@gmail.com; lanntp@vnu.edu.vn;
 Thạc sĩ Thái Thị Minh
Phó Trưởng Phòng Tuyển sinh Quốc tế;
Tel: 024 3754 7506 (508);
Email: minhtt.vnu@gmail.com; ttminh@vnu.edu.vn;
 Thạc sĩ Lê Thị Vân
Trưởng nhóm Hành chính - Kế Toán;
Email: levan@vnu.edu.vn; levan3273@gmail.com;
 Thạc sĩ Nguyễn Thị Thùy Phương
Điều phối viên Troy tại Việt Nam;
Tel: 0243 754 7506 (518);
Email: pnguyen59272@troy.edu;
 
 Thạc sĩ Bùi Thị Hoài
Chuyên viên Tuyển sinh;
Tel: 024 3754 7506 (518);
Email: buihoai26b@gmail.com; hoaibt@vnu.edu.vn;
 CN. Nguyễn Thái Thu Hà
 Chuyên viên tư vấn các chương trình đào tạo ngắn hạn;
 Email: nthaithuha@gmail.com; thuhatn@vnu.edu.vn;
 Thạc sĩ Vương Thị Hải Yến
Chuyên viên tuyển sinh;
Tel: 024 3754 7506 (518);
Email:vuonghaiyen189@gmail.com;
haiyenvt@vnu.edu.vn;
 
 Thạc sĩ Nguyễn Thị Loan
Điều phối viên các chương trình Tiếng Anh;
Tel: 0243 754 7506 (589);
Email: nguyenthuloan81@gmail.com;
 
 Thạc sĩ Hồ Hương Giang
Điều phối viên;
Tel: 0243 754 7506 (569);
Email: hohuonggiang68@gmail.com;
 
 CN. Nguyễn Khánh Linh
Điều phối viên;
Tel: 0243 754 7506 (599);
Email: linhnk411@gmail.com; nguyenkhanhlinh@vnu.edu.vn;
 
 Thạc sĩ Bùi Thị Ánh
Chuyên viên hành chính;
024 3754 7506 (279);
Email: anhbt@vnu.edu.vn; buianh.10121986@gmail.com;
 
 CN. Nguyễn Thị Thu
Giáo vụ – Lưu trữ hồ sơ;
Tel: 0243 754 7506 (559);
Email: ntthu87@gmail.com; nguyenthu@vnu.edu.vn;
 
 CN. Võ Mỹ Linh
Chuyên viên Hành chính – Kế toán;
Email: mylinh@vnu.edu.vn;
 
 CN. Vũ Trọng Nghĩa
Cộng tác viên phòng tuyển sinh;
Email: vunghia144@gmail.com;

 

Bài viết khác: