Cùng khám phá nội tâm bên trong bạn với khóa học kỹ năng thấu hiểu bản thân.

👁‍🗨Bạn muốn thấu hiểu bản thân từ đó có những quyết định đúng đắn cho cuộc sống tương lai từ công việc đến cuộc sống cá nhân. 🧐
🚶‍♀️Cùng khám phá nội tâm bên trong bạn với khóa học kỹ năng thấu hiểu bản thân.
👉Khóa học đem đến những kiến thức kỹ năng giúp bạn tự nhận thức bản thân, sự kiên trì, khả năng thích ứng và khám phá 9 loại trí thông minh khác nhau của con người.

Hãy tham gia khóa học để hiểu hơn về bản thân bạn.
Địa chỉ: P106, E4, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội

📧nguyenthuphuong@vnu.edu.vn / phuongnt4@gmail.com
☎️SĐT : 0936481589