CHƯƠNG TRÌNH MINI MBA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VÀ CÁC TẬP ĐOÀN

1. Đối tượng đào tạo

 • Chương trình này dành cho cấp Lãnh đạo của Doanh nghiệp: Chủ tích HĐQT, HĐTV, Tổng giám đốc, Giám đốc
 • Các Trưởng phòng, GĐ chức năng chuẩn bị được bổ nhiệm vào vị trí GĐ điều hành
 • Những người khao khát trở thành CEO thành đạt.
 • Học viên chuẩn bị học chương trình MBA.

2. Mục tiêu đào tạo

 • Nắm bắt được những vấn đề, công cụ cốt lõi trong công tác điều hành, quản trị.
 • Nắm rõ các mô hình doanh nghiệp và con đường phát triển thịnh vượng của tổ chức.
 • Vượt qua được những thách thức trong nền kinh tế hiện nay và hoàn toàn tự tin dẫn dắt DN đi tới thành công trong cạnh tranh toàn cầu.

3.Nội dung chương trình đào tạo

Chương trình được thiết kế với 11 chuyên đề và một bài tiểu luận cuối khóa. Nội dung chi tiết chương trình như sau:
TT Nội dung Giảng viên dự kiến Thời lượng Ưu thế
1 Nhận thức mới về Hoạt động doanh nghiệp ngày nay
 • Ts. Nguyễn Quốc Phồn
 • Ts. Lê Thẩm Dương
 
 
 
 
 
 
 
2 buổi
 • Trong bức tranh hội nhập toàn cầu, khi cuộc chơi đã hoàn toàn sòng phẳng thì các doanh nghiệp Việt Nam dù muốn hay không cũng đều phải tham gia vào một cuộc cạnh tranh toàn diện trên thương trường. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp ngày nay phải chuyên nghiệp hóa, toàn diện hóa và luôn luôn nghiên cứu thị trường để thích ứng, hội nhập và cạnh tranh được với “những con cá mập” thâm nhập từ nước ngoài.
 • Tất cả những đòi hỏi ấy tạo nên cấu trúc của một doanh nghiệp hiện đại (hay còn gọi là doanh nghiệp ngày nay). Những doanh nghiệp ngày nay cần được hoàn thiện liên tục, cần có những nhận thức mới để tái cơ cấu và tổ chức lại công ty nhằm hướng tới mục tiêu tối thượng là trở thành doanh nghiệp toàn diện.
2 Kinh tế Vĩ mô trong hội nhập Toàn Cầu
 • Ts. Lê Đăng Doanh
 • Ts. Võ Chí Thành
 • Ts. Lê Doãn Hợp
 
 
2 buổi
 • Kinh tế học vĩ mô là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung.
 • Môn học này giúp các Anh/Chị học viên tìm hiểu và phân tích các nguồn tăng trưởng kinh tế, bài học kinh nghiệm của các nước và các khu vực khác nhau trên thế giới
3

Quản Trị Dự Án

 • Ts. Đỗ Kim Chung
 • Ts. Vũ Thành Hưng
 • Ths. Đinh Tiến Dũng
 
 
 
4 buổi
 • Là  việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.
 • Mục tiêu cơ bản của việc quản lý dự án thể hiện ở chỗ các công việc phải được hoàn thành theo yêu cầu và bảo đảm chất lượng, trong phạm vi chi phí được duyệt, đúng thời gian và giữ cho phạm vi dự án không thay đổi.
4 Quản trị Hoạt động
 • Ts. Nguyễn Danh Nguyên
 • Ts.Trương Đoàn Thể
 • Ts. Đoàn Đình Hoàng
 
 
 
4 buổi
 • Môn học này xem xét những thành phần của hệ thống cung cấp tạo ra chuỗi giá trị, với trọng tâm hướng về các nhân tố:địa điểm, phương thức vận chuyện, nhà kho, kiểm soát hàng tồn và thông tin liên lạc. Học viên sẽ được truyền thụ, hướng dẫn ứng dụng và phát triển quan niệm về các vấn đề liên quan đến thiết kế, lập kế hoạch, quản lý, thiết kế sản phẩm, hệ thống thông tin, quản lý nguồn hàng, kiểm tra chất lượng và cách thức lưu giữ hàng tồn kho.
5 Quản trị Nhân lực cho Lãnh đạo  
 • TS. Đặng Ngọc Đại
 • TS. Thái Chí Dũng
 • Ths. Đinh Tiến Dũng
 • TS. Nguyễn Văn Hội
 
 
4 buổi
 • Môn học nâng cao về quản lý tài nguyên nhân lực và tầm quan trong của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức.
 • Môn học giới thiệu cho học viên việc lên kế hoạch cho nguồn nhân lực, lựa chọn, đào tạo và phát triển, đánh giá năng lực, lương, cơ hội việc làm, sức khỏe và những điều kiện an toàn, và những mối quan hệ giữa các nhân viên.
 • Môn học này cũng sẽ đề cập đến sự ảnh hưởng của luật pháp và kinh tế tới nguồn nhân lực và nhấn mạnh vào vai trò của nguồn quản lý nhân lực khi tìm cách giải quyết những vấn đề phát sinh.
6 Phương pháp Phát triển Khả năng Lãnh đạo
 • TS. Hoàng Đình Phi
 • TS. Nguyễn Tuyết Mai
 • TS. Thái Chí Dũng
 • TS. Lê Thẩm Dương
 • TS. Đặng Ngọc Đại
 
 
 
4 buổi
 • Môn học giới thiệu tổng quan về lãnh đạo, các cách tiếp cận về lãnh đạo, phong cách lãnh đạo và sự cần thiết phải thay đổi trong phong cách lãnh đạo.
 • Môn học còn đề cập đến các nội dung cơ bản khác của lãnh đạo như năng lực lãnh đạo, phát triển năng lực lãnh đạo, phân quyền và ủy quyền, khuyến khích và động viên, lãnh đạo sự thay đổi, và lãnh đạo chiến lược của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý. ”Chủ đề đạo đức trong lãnh đạo” cũng được đưa ra phân tích và thảo luận.  
7 Quản trị Tài chính và Đầu tư dành cho Lãnh đạo
 • TS. Lê Thẩm Dương
 • PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
 • Ths. Đoàn Hữu Cảnh
 • TS. Nguyễn Văn Định
 
 
4 buổi
 • Môn học giới thiệu với học viên về quá trình quản trị tài chính, các công cụ tài chính và các học thuyết cơ bản áp dụng vào giải quyết vấn đề thực tế. Từ đó hướng dẫn học viên trong các quyết định tài chính quan trọng đối với một doanh nghiệp: quyết định đầu tư, quyết định chi tiêu, quyết định cơ cấu vốn…Học viên cũng được học về các khó khăn trong công tác quản lý tài chính và vai trò của các công cụ tài chính trong việc giải quyết các khó khăn đó.
8 Maketing Chiến lược và Thương hiệu dành cho Lãnh đạo
 • TS. Trần Việt Dũng
 • TS. Nguyễn Tuyết Mai
 
 
 
 
4 buổi
 • Học viên được giới thiệu với những khái niệm quan trọng trong Marketing, quy trình quản trị Marketing và các phương pháp, mô hình, công cụ hữu ích trong Marketing.
 • Môn học sẽ giúp cho học viên hoạch định các chiến lược Marketing, phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu, khác biệt hóa và định vị sản phẩm, định giá cho sản phẩm, hiểu rõ hành vi mua của khách hàng tiêu dùng và khách hàng doanh nghiệp, quản lý dịch vụ, truyền thông, quảng cáo, khuyến mại và nhiều chủ đề hấp dẫn khác.
9 Quản trị Chiến lược dành cho Lãnh đạo TS. Nguyễn Trúc Lê
TS. Trần Đoàn Kim
TS. Ngô Kim Thanh
TS. Vũ Thành Hưng
 
 
 
4 buổi
 • Môn học nghiên cứu sự hình thành và thực hiện của các chính sách từ các nhà quản lý cấp trung và cấp cao.
 • Môn học sẽ tập trung vào các khái niệm và các chiến thuật quản lý tổ chức, bao gồm phát triển cách nhìn chiến lược, đạt mục tiêu và tạo chiến thuật. Học viên sẽ được tạo điều kiện để phát triển nguồn nhân lực mang tính cạnh tranh cao, đối chiếu chiến lược với tình trạng hiện tại của tổ chức để thể hiện cách nhìn chiến thuật của tổ chức trong nền thị trường cạnh tranh toàn cầu.
10 Lý học phương đông và những ứng dụng trong quản trị - điều mà nhà điều hành doanh nghiệp nên biết - NNC. Nguyễn Bá Minh  
 
 
2 buổi
 • Quan hệ giữa con người với con người và cách thức chọn nhóm làm việc
 • Giảng viên là nhà nghiên cứu nhiều năm trong lĩnh vực Kinh dịch, quan hệ giữa con người với con người
11 Bài tiểu luận - Giáo viên hướng dẫn  
 
2 buổi
 • Bảo vệ bài tiểu luận theo nhóm (mỗi nhóm khoảng 5 học viên)
 • Các học viên trong nhóm phải tương tác với nhau để hoàn thành bài tiểu luận của nhóm
Địa chỉ: P106, E4, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội