CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DÀNH CHO CÁN BỘ NGÂN HÀNG

Tình hình tài chính doanh nghiệp ổn định, minh bạch và vững mạnh là một trong những điều kiện tiên quyết cho hoạt động cho vay của các Tổ chức tín dụng (TCTD) đối với doanh nghiệp vay vốn. Công tác phân tích tài chính doanh nghiệp được thực hiện tốt và có chất lượng sẽ giúp giảm thiểu được rủi ro trong hoạt động cho vay của các TCTD. Tuy nhiên, các TCTD vì lý do chủ quan hay khách quan vẫn gặp không ít khó khăn khi phải đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến năng lực tài chính doanh nghiệp vay vốn. Khóa học “Phân tích báo cáo tài chính dành cho ngân hàng Vietcombank” được thiết kế nhằm trang bị cho học viên những kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu, các kỹ năng và công cụ thực tiễn trong phân tích tài chính doanh nghiệp vay vốn, từ đó có khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt, đúng đắn và kịp thời trong hoạt động cho vay, góp phần vào sự phát triển bền vững của Vietcombank. Chương trình chú trọng vào việc cung cấp những công cụ phân tích tài chính, bài tập thực hành – nghiên cứu tình huống thực tế các doanh nghiệp vay vốn tại Vietcombank và các NHTM khác ở Việt Nam hiện nay.

STT Chuyên đề Nội dung Thời lượng
1 Phương pháp phân tích và cơ sở dữ liệu phân tích tài chính doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng.
 • Phân tích tài chính doanh nghiệp và vai trò trong hoạt động cho vay của ngân hàng.
 • Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp ứng dụng trong phân tích tín dụng tại ngân hàng.
 • Phương pháp lập, đọc các Báo cáo tài chính và nguyên tắc ghi nhận doanh thu chi phí.
Điểm chú ý: Báo cáo hợp nhất và Tài chính các hộ kinh doanh
 • Kiểm tra tính chính xác, hợp lý và mối quan hệ thông tin trên các báo cáo tài chính.
 • Phương pháp phát hiện sai sót, gian lận báo cáo tài chính và ứng dụng trong nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng Vietcombank.
 • Dấu hiệu và biện pháp phát hiện rủi ro tiềm ẩn của Khách hàng thông qua Báo cáo tài chính:
 • Doanh thu gia tạo.
 • Che dấu nợ.
 • Sai niên độ kế toán.
 • Che đậy thông tin.
 • Dấu chi phí.
 • Thực hành đọc và phân tích và đánh giá Báo cáo tài chính thực tế của một doanh nghiệp.   
1 buổi
2 Phân tích dòng tiền, cơ cấu tài sản nguồn vốn và kết quả kinh doanh: Ứng dụng trong quyết định cho vay
 • Phân tích dòng tiền báo cáo tài chính
 • Phân tích dòng tiền doanh nghiệp và ý nghĩa của việc phân tích dòng tiền trong nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng.
 • Phân tích cơ cấu vốn, tài sản của doanh nghiệp và những đánh giá quan trọng trong quyết định của nghiệp vụ tín dụng.
 • Phân tích Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
 • Thực hành phân tích trên báo cáo thực tế của doanh nghiệp hiện là khách hàng của Vietcombank những vấn đề trong phân tích dòng tiền cơ cấu vốn, kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh tại của doanh nghiệp này và quyết định nghiệp vụ của của Vietcombank.
1 buổi
3 Phân tích tỷ số tài chính và ứng dụng trong việc đưa ra quyết định cho vay tại Ngân hàng Vietcombank.
 • Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn
 • Phân tích khả năng thanh toán dài hạn
 • Phân tích hiệu quả quản lý tài sản
 • Phân tích khả năng sinh lời
 • Phân tích các tỷ số giá thị trường của DN: EPS, DPS, P/E, M/B…
 • Thực hành các phân tích trên báo cáo tài chính của một doanh nghiệp vay vốn tại Vietcombank từ đó đưa ra báo cáo cụ thể về tình trạng tài chính của doanh nghiệp và khuyến nghị phương án nghiệp vụ tín dụng phù hợp.
Chú ý: Phân tích mối quan hệ giữa các tỷ số tài chính để đưa ra kết luận toàn diện hơn.
 • Phân tích nhu cầu vốn của doanh nghiệp.
 • Xác định vốn tự có và hạn mức cho vay.
 • Hướng dẫn viết Báo cáo phân tích tài chính doanh nghiệp dành cho cán bộ khối tín dụng
 • Thực hành viết Báo cáo phân tích tài chính doanh nghiệp cho doanh nghiệp phân tích ở trên.
2 buổi
  TỔNG   4 buổi

Địa chỉ: P106, E4, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội