Thạc sĩ QTKD St Francis

Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ QTKD Benedictine (Hoa Kỳ) năm 2019

Xem tiếp

Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo tại Mỹ - Kiểm định MBA Benedictine

Tại Mỹ, hiện nay có 3 loại kiểm định dành cho mảng giáo dục, bao gồm: Kiểm định Vùng (Regional Accreditation), kiểm định Quốc gia (National Accreditation) và kiểm định Chuyên ngành (Specialized Accreditation). Ngoại trừ kiểm định Chuyên ngành chỉ tập trung vào một số chương trình chuyên biệt, 2 loại còn lại được xem là phổ biến nhất. Loại kiểm định của trường sẽ phản ánh các đặc điểm về xu hướng đào tạo, giá trị được công nhận cũng như chất lượng của tấm bằng do trường cấp.

Xem tiếp

Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Benedictine (Hoa Kỳ) năm 2018

 Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Benedictine (Mỹ) năm 2018

Xem tiếp