Giảng viên các Chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Nếu là công việc yêu cầu phải học tập suốt đời thì tôi sẽ càng yêu thích nó

Sở hữu nét đẹp cá tính và phong cách giảng dạy đặc biệt, giảng viên Nguyễn Thị Phương Anh được đồng nghiệp và sinh viên liên kết quốc tế (UEB – CITE) vô cùng yêu mến.

Xem tiếp

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Xem tiếp