Giảng viên Quốc tế

“I hope my students can see the world through my eyes…”

Đam mê, tận tụy với sự nghiệp “trồng người”, giảng viên Ping He của Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết với Đại học Troy, Hoa Kỳ luôn có những ý tưởng mới trong phương pháp giảng dạy và gần gũi với các sinh viên của UEB-CITE.

Xem tiếp

Sinh viên UEB-TROY được đào tạo bởi đội ngũ giảng viên quốc tế chất lượng cao, giàu kinh nghiệm

Một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên uy tín và chất lượng của chương trình đào tạo liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN và Trường ĐH TROY, Hoa Kỳ chính là đội ngũ giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm.

Xem tiếp

Giảng viên quốc tế và chất lượng đào tạo chuẩn Mỹ của chương trình liên kết UEB - USF

Đội ngũ giảng viên là một nhân tố quan trọng trong việc tạo nên sự thành công và vượt trội của chất lượng đào tạo, đặc biệt là chất lượng, sự nghiêm túc của đội ngũ giảng viên quốc tế là bảo chứng của các chương trình liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN (UEB) và Trường ĐH St. Francis, Hoa Kỳ (USF).

Xem tiếp