Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Đào tạo Cử nhân

 

 

Cử nhân QTKD liên kết ĐH Troy (Mỹ)

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân quản trị kinh doanh liên kết giữa trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội và ĐH Troy sẽ được ĐH Troy cấp bằng, bảng điểm kèm theo và được ghi danh trong hệ thống sinh viên Troy toàn cầu. Bằng và bảng điểm do ĐH Troy cấp cho sinh viên học trong chương trình liên kết tại Việt Nam được công nhận trên toàn thế giới, giống như bằng và bảng điểm nhận được khi theo học tại ĐH Troy tại Mỹ.
 
 
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn