Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Tin tức & Sự kiện

 

 

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ

TỪ NGÀY 14/12/2015 ĐẾN NGÀY 20/12/2015

   
THỨ HAI, 14/12/2015  
10h00 - P.106 BGĐ Họp với Trưởng Phòng Tuyển sinh Quốc tế
  Nội dung: Triển khai kế hoạch năm 2016
   
11h00 - P.507 BGĐ họp với Phòng Tuyển sinh Quốc tế
  Thành phần tham dự: Cán bộ Phòng Tuyển sinh (Team cử nhân + Team Thạc sỹ)
  Nội dung: Chốt nhân sự Team cử nhân + Team Thạc sỹ, Phương hướng hoạt động năm 2016
   
THỨ BA, 15/12/2015  
10h00 - P.106 BGĐ họp với P.ĐT QT và Team tổ chức Lễ Khai Giảng Ben
  Nội dung: Họp về Khai giảng Ben và đoán đoàn ĐHQGHN
  Thành phần: P.ĐT QT và Team Khai giảng Ben
   
15h00 - BGĐ Họp với Đại học Rennes, Pháp
   
THỨ TƯ, 16/12/2015  
15h00 BGĐ Họp về Kế hoạch Kinh doanh với nhà trường về mảng tài chính và Nhân sự
   
THỨ NĂM , 17/12/2015  
9h00 BGĐ Họp chương trình 2 + 2 với Đại học Benedictine, Hoa Kỳ
   
17:00 – P.801 BGH dự Lễ Khai giảng Chương trình MBA Ben khóa 8
   
THỨ 6, 18/12/2015  
08:30 BGĐ đón đoàn kiểm tra của Đại học Quốc Gia Hà Nội
  Thành phần tham dự: Phòng Đào tạo Quốc tế
Bài viết khác:
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn