Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - ĐH Benedictine (Mỹ)

 

 

Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy chương trình

 

Lecturer

Faculty

Class

 Vu Anh Dung

VJU

 International Business

 Bach Ngoc Thang

NEU

 Macroeconomics

 Do Tien Long

UEB

 Perfomance Mgt System

 Do Xuan Truong

UEB

 Training and Development

 Recruitment and Selection

 Dao Thi Bich Thuy

UEB

 Macroeconomics

 Managerial Economics

 Nguyen Van Dinh

 UEB

 Problems in Corporate Finance

 Ronald G. Revers

BEN U

 Strategic Management

 Hamid Noorani

BEN U

 Operation Management

 Sandra Koeplin-Gall

BEN U

 Marketing Management

 Craig Nathanson

BEN U

 Project Management

 Yao Maria Chen

BEN U

 Leadership and Ethics

 Nguyen Manh The

NEU

 Statistics

 Pham Duc Cuong

 NEU
 Financial Accounting
 Theory & Practice of Financial  Reporting

 Cy Crane

BEN U

 Financial Management

 Managerial Accounting

 Dao Thi Thanh Lam

FPT U

 HRM Overview

 Compensation and Benefits

 Nguyen Thi Thu Hang

FTU 

 Cost Analysis, Profit planning and control

 
 
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn