Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - ĐH Benedictine (Mỹ)

 

 

Khung chương trình

Chương trình có 2 chuyên ngành: Quản trị Tài chính và Quản trị Nguồn Nhân lực.

Chương trình gồm 64 tín chỉ, trong đó 32 tín chỉ do các giáo sư đến từ ĐH Benedictine giảng dạy và 32 tín chỉ do các giảng viên Việt Nam trình độ tiến sĩ tu nghiệp tại nước ngoài giảng dạy.

Các môn học chung:

 

MÃ MÔN

TÊN MÔN HỌC

TÍN CHỈ

CÁC MÔN CƠ SỞ

MBA 510

Kinh tế vĩ mô

4

MBA 539

Kinh doanh Quốc tế

4

MBA 500

Kế toán Tài chính

4

MBA 541

Công cụ phân tích cho các quyết định quản trị

4

MBA 520

Lãnh đạo và Đạo đức Kinh doanh

4

MBA 530

Hành vi Tổ chức

4

CÁC MÔN QUẢN TRỊ CHUNG

MBA 601

Kế toán Quản trị

4

MBA 611

Quản lý Kinh tế

4

MBA 630

Quản trị Sản xuất

4

MBA 651

Quản trị Tài chính

4

MBA 661

Quản trị Marketing

4

MBA 683

Quản trị Dự án

4

MBA 671

Quản trị Chiến lược

4

 
Các môn chuyên sâu dành cho học viên đăng ký chuyên ngành Quản trị Tài chính:
 

MÃ MÔN

TÊN MÔN HỌC

TÍN CHỈ

MBA 603

Phân tích chi phí, lập kế hoạch và kiểm soát lợi nhuận

4

MBA 604

Lý thuyết & thực hành báo cáo tài chính

4

MBA 654

Các vấn đề trong phân tích tài chính doanh nghiệp

4

 
Các môn chuyên sâu dành cho học viên đăng ký chuyên ngành Quản trị Nguồn Nhân lực:
 

MÃ MÔN

TÊN MÔN HỌC

TÍN CHỈ

MGMT 570

Quản trị Nguồn Nhân lực

2

MGMT 578

Tuyển dụng và Tuyển chọn

2

MGMT 579

Tổng quan đào tạo và Phát triển

2

MGMT 572

Đãi ngộ và Phúc lợi

2

MGMT 573

Hệ thống Quản trị thành tích

2

MGMT 571

Quan hệ Lao động

2

 
- Học viên có thể bảo lưu môn học trong trường hợp không thể tham dự một số môn theo chương trình và được đăng ký học lại môn học khuyết cùng các khóa tiếp theo.
- Học viên hoàn thành chương trình sẽ được nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và bảng điểm do ĐH Benedictine cấp, trên bảng điểm có ghi rõ chuyên ngành mà học viên theo học.
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn