Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Thạc sĩ Quản lý công liên kết ĐH Uppsala (Thụy Điển)

 

 

Danh sách Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình

Danh sách Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình

 


1. TS. Nguyễn Thùy Anh

2. TS. Đỗ Tiến Long

3. TS. Nguyễn Anh Thu

4. PGS TS. Phạm Thị Hồng Điệp

5. GS TS. Anders Lindbom

6. TS. Fredrik Bynander

7. TS. Sven Eric Svärd

8. TS. Lars Åke Phillip

9. TS. Đào Thị Bích Thủy

10. TS. Nguyễn Thế Hùng

11. GS TS. Phan Huy Đường

12. PGS TS. Nhâm Phong Tuân

13. TS. Nguyễn Đức Thành

14. TS. Lê Thị Hồng Điệp

15. TS. Phạm Vũ Thắng

16. TS. Nguyễn Đăng Minh

17. TS. Phan Chí Anh

18. TS. Nguyễn Thị Nhung

19. TS. Trần Đức Hiệp

20. TS. Vũ Đức Thanh

21. TS. Lê Trung Thành

22. TS. Đỗ Xuân Trường

23. TS. Trương Minh Đức

24. TS. Hoàng Khắc Lịch

25. TS. Nguyễn Thùy Dung

26. TS. Trần Quang Tuyến

27. TS. Bùi Đại Dũng

28. TS. Đinh Thị Thanh Vân

29. TS. Nguyễn Viết Thành

30. TS. Nguyễn Quốc Việt

31. TS. Nguyễn Cẩm Nhung

 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn