Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Liên hệ

 

 

Thông tin liên hệ phòng đào tạo

Phòng Đào tạo -  Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế (CITE)
 
Điều phối viên chương trình BSBA Troy: 043. 7549901 Ext 599
 
Điều phối viên chương trình MPPM Uppsala: 043. 7549901 Ext 589
 
Điều phối viên chương trình MBA Troy: 043. 7549901 Ext 539
 
Điều phối viên chương trình MBA Ben (Tài chính/ Nguồn nhân lực): 043. 7549901 Ext 599
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn