Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Liên hệ

 

 

Thông tin liên hệ Phòng Tuyển sinh Quốc tế

Tel: 043.7549901 máy lẻ 579 (Cô Mai Phương - trưởng phòng)
Hotline: 0919 004 766
Email: master_ueb@vnu.edu.vn 
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn