Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - ĐH Benedictine (Mỹ)

 

 

Học phí và ưu đãi

Lệ phí thi tuyển: 1,163,000 đồng (tương đương 50 USD) nộp cùng hồ sơ

 Học phí cho toàn khóa học chính thức: 253,370,500 đồng (tương đương 10.900 USD) nộp làm 4 đợt:

- Đợt 1: Sau khi có Thông báo trúng tuyển có điều kiện của Trường Đại học Kinh tế

- Đợt 2: Khi đăng ký học phần đầu tiên trong chương trình

- Đợt 3: Khi bắt đầu môn học thứ 6 (khoảng 6 tháng từ khi nhập học) 

- Đợt 4: Khi bắt đầu môn học thứ 10 (cách đợt 3 khoảng 4 - 5 tháng)

*** Kinh phí đào tạo và các loại phí thu bằng đồng Việt Nam. Mức thu sẽ thay đổi theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thu. 

 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn