Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Thạc sĩ Quản lý công liên kết ĐH Uppsala (Thụy Điển)

 

 

Chương trình Thạc sĩ Quản lý công MPPM-VNU khóa II

 

Giới thiệu chung

- Chương trình Thạc sĩ Quản lý công tạo điều kiện để học viên được theo học một chương trình đào tạo bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn châu Âu tại Việt Nam với chi phí hợp lý.

- Chương trình được cấp phép đào tạo theo quyết định số 796/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/3/2017 của ĐHQGHN.

Thời gian đào tạo: 24 tháng (đã bao gồm thời gian làm luận văn)

Chương trình đào tạo: 68 tín chỉ, bao gồm luận văn 15 tín chỉ 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt. Các học phần do ĐH Uppsala giảng dạy bằng tiếng Anh có đồng giảng viên Việt Nam tham gia giảng dạy.

Bằng cấp: Bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Công do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.

Địa điểm đào tạo: Khu giảng đường quốc tế - Tầng 5 nhà E4 - Trường ĐH Kinh tế (ĐHQGHN) tại 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy 

Đối tượng tuyển sinh: Là công dân Việt Nam đáp ứng các điều kiện dưới đây

 Về văn bằng

- Người tốt nghiệp đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài (đào tạo toàn thời gian tối thiểu 3 năm, tích lũy đủ 180 tín chỉ Châu Âu hoặc tương đương) ngành Kinh tế và Khoa học quản lý hoặc ngành/chuyên ngành Quản lý công trong thời gian không quá 15 năm sau khi tốt nghiệp được đăng ký dự thi sau khi học bổ sung kiến thức của ngành còn lại trong nhóm liên ngành yêu cầu;

- Người tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành dự thi nhưng quá thời gian 15 năm; ngành gần, ngành khác với chuyên ngành dự thi được đăng ký dự thi sau khi đã học bổ sung kiến thức theo yêu cầu;

- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

Về kinh nghiệm

- Người tốt nghiệp ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

- Người tốt nghiệp đại học ngành khác phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý công hoặc liên quan tính từ ngày công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi. 

Chỉ tiêu tuyển sinh: 35 học viên

Thủ tục đăng ký và nộp hồ sơ:

1. Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí dự thi theo lịch sau:

- Đợt 1: từ 07/02/2018 đến 12h00 ngày 06/04/2018

- Đợt 2: từ 15/06/2018 đến 12h00 ngày 31/08/2018

*** Lưu ý: Năm 2018, việc đăng ký dự tuyển thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Công được thực hiện trực tuyến một phần. Thí sinh cần liên hệ Phòng Tuyển sinh Quốc tế (hotline 0919 004 766) để được hướng dẫn cụ thể.

2. Thời gian phỏng vấn/ xét tuyển:

- Đợt 1: Ngày 29/04/2018 

- Đợt 2: Ngày 30/09/2018 

3. Thời gian công bố kết quả phỏng vấn/xét tuyển (dự kiến):

- Đợt 1: trước ngày 18/05/2018

- Đợt 2: trước ngày 12/10/2018 

 4. Thời gian nhập học (dự kiến):

- Đợt 1: trước ngày 10/06/2018

- Đợt 2: trước ngày 05/11/2018 .

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác và yêu cầu học bổ sung kiến thức:


 

 

 

 

TT

Nhóm đối tượng dự thi

Tên ngành

Các học phần bổ sung

Ghi chú

1

Ngành đúng, ngành phù hợp

1. Kinh tế

2. Khoa học Quản lý

1. Với ngành Kinh tế:

- Hành chính học đại cương

- Khoa học chính sách

 

2. Với ngành Khoa học Quản lý:

- Kinh tế học đại cương

- Quản lý Nhà nước về kinh tế 

- Công nhận cử nhân ngành/chuyên ngành Quản lý công của các trường đại học trong và ngoài nước là ngành phù hợp.

- Tốt nghiệp ngành đúng, ngành phù hợp quá 15 năm phải học bổ sung kiến thức như ngành gần.

- Được miễn nếu bảng điểm đại học có (các) học phần này hoặc tương đương với số tín chỉ bằng hoặc lớn hơn và tốt nghiệp không quá 15 năm.

2

Ngành gần

1. Kinh tế quốc tế

2. Quản trị Nhân lực

3. Hệ thống Thông tin quản lý

4. Quản trị văn phòng

5. Quản lý Nhà nước

1. Kinh tế học đại cương

2. Hành chính học đại cương
3. Khoa học chính sách

4. Quản lý Nhà nước về kinh tế 

 Được miễn nếu bảng điểm đại học có (các) học phần này hoặc tương đương với số tín chỉ bằng hoặc lớn hơn và tốt nghiệp không quá 15 năm.

3

Ngành khác

Các ngành không thuộc nhóm ngành "Quản trị - Quản lý" trừ trường hợp đã quy định ở Mục 1 và 2 (kèm theo ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý công hoặc liên quan).

1. Kinh tế học đại cương

2. Quản lý học đại cương

3. Khoa học chính sách

4. Nhà nước và Pháp luật

5. Hành chính học đại cương
6. Quản lý nhà nước về kinh tế

Được miễn nếu bảng điểm đại học có (các) học phần này hoặc tương đương với số tín chỉ bằng hoặc lớn hơn và tốt nghiệp không quá 15 năm.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Phòng 106 - Nhà E4 -144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
                                                                              Hotline: 0919 004 766
 
 


 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn