Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Góc học viên

 

 

Hỗ trợ sinh viên

Cuộc sống sinh viên tại Đại học Benedictine
Đại học Benedictine là trường đại học có lịch sử thành lập 130 năm từ năm 1887 tại Lislie, Illinois, Chicago, Mỹ. Hiện trường có hơn 47 chuyên ngành đào tạo đại học, 11 chuyên ngành sau đại học và 2 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ. Đại học Benedictine là một trong những cơ sở đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD) có uy tín của Mỹ. Mục tiêu đào tạo của trường QTKD thuộc đại học Benedictine là xây dựng một chương trình đào tạo MBA có chất lượng cao nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có thể nghiên cứu và giải quyết các tình huống kinh doanh; quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp thành công trong một môi trường kinh doanh năng động và toàn cầu hoá.

Xem tiếp

“Greek life” tại Đại học Troy – Mỹ
Nhóm sinh viên tại trong “Greek Life” tại đại học Troy sẽ được cung cấp một môi trường sinh hoạt và phát triển các mối quan hệ xã hội. Tham gia vào nhóm sinh viên Greek, các sinh viên sẽ được tiếp cận với một mạng lưới rộng lớn gồm các sinh viên và cựu sinh viên để họ dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống đại học và giúp họ tìm được cơ hội thực tập và việc làm trong tương lai.

Xem tiếp


 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn